Terapia sercem - logotyp

O Terapii

Terapia Sercem służy zdiagnozowaniu i wyeliminowaniu przyczyn dyskomfortu oraz dysharmonii w życiu prywatnym i zawodowym. To metoda polegająca na bezpośrednim i świadomym kontakcie z wewnętrznym Ja – źródłem naszej prawdy oraz z sercem, które kumuluje wszystkie bolesne przeżycia, stanowiące poważne blokady w naszym codziennym funkcjonowaniu.

O Terapii

Definicja

Terapia Sercem służy zdiagnozowaniu i wyeliminowaniu przyczyn dyskomfortu oraz dysharmonii w życiu prywatnym i zawodowym. To metoda polegająca na bezpośrednim i świadomym kontakcie z wewnętrznym Ja – źródłem naszej prawdy oraz z sercem, które kumuluje wszystkie bolesne przeżycia, stanowiące poważne blokady w naszym codziennym funkcjonowaniu. Zamknięte serce nie jest w stanie ani kochać, ani przyjmować miłości, co ma negatywny wpływ na związki partnerskie, rodzinne i zawodowe na całe nasze życie. Uwolniona silna energia miłości pozwala uwalniać wszystko, co nam nie służy – wręcz szkodzi.

Zwana również Terapią Miłością to najkrótsza droga bezpośredniego i świadomego kontaktu z naszym Wyższym Ja – źródłem informacji na temat naszej prawdy o nas samych , umożliwiająca diagnozę i eliminację czynnika, stanowiącego powód dyskomfortu naszego tu i teraz .

Podczas sesji docieramy również do serca – łącznika między Duszą i umysłem – symbolicznego miejsca naszych odczuć i emocji, nierzadko zamkniętego z powodu bolesnych przeżyć bliższej i dalszej przeszłości. Uwalniamy negatywne emocje, robiąc miejsce na miłość do siebie , do bliskich i otaczającego nas świata.

Uwalniając ciężary przeszłości ,stajemy się lżejsi, bardziej świadomi , spokojni, tolerancyjni , szczęśliwsi, w o l n i.

 

Opis metody terapii sercem

– TERAPIA SERCEM to proces, w którym jako przewodniczka pomagam Osobie zainteresowanej poprawieniem swojej sytuacji życiowej (we wszystkich aspektach) wejść w głębszą przestrzeń i kontakt z postaciami z jej życia – z bliższej i dalszej przeszłości – czasami niezwykle odległej. Bywa, że z poprzednich wcieleń włącznie, w zależności od tego, jak głęboko tkwi główny powód dzisiejszych problemów. Czuwając nad procesem danej Osoby, analizuję, harmonizuję i pomagam w uzdrowieniu relacji (głównie na bazie wybaczania) w celu uwolnienia od urazów, pretensji i wszelkich negatywnych relacji, które stanowią główny powód dzisiejszych niepowodzeń i wszelkiego dyskomfortu tu i teraz.

Sesja metodą Terapii Sercem przebiega na dwóch płaszczyznach. Jedną stanowi łączenie osoby z jej wewnętrznym Ja, drugą – serce.

Praca na poziomie serca i poprzez serce, które kumuluje nasze uczucia i emocje – to najkrótsza droga dotarcia do źródła naszych emocji. Serce jest głównym ogniwem podczas terapii – stąd nazwa Terapia Sercem.

Uwolnione z negatywnych emocji serce otwiera się na miłość, co z kolei umożliwia otwarcie się Osoby na pracę podczas sesji oraz dotarcie do najboleśniejszych, głęboko ukrytych spraw i wspomnień.

 

Co daje terapia sercem?

Harmonizowanie związków
Doradztwo rodzinne
Pomoc w rozwiązywaniu problemów osobistych i zawodowych
Eliminowanie urazów, blokad emocjonalnych, psychicznych, lęków, fobii
Wybaczanie
Odblokowywanie kreatywności
Otwieranie drogi samorozwoju
Budowanie poczucia własnej godności i wartości
Odkrywanie mocnych stron

Terapia sercem harmonizuje związki, relacje z bliskimi i z otoczeniem. Zwiększa asertywność i empatię. Uwalnia od stresu, lęków, braku poczucia bezpieczeństwa, urazów, bolesnych przeżyć i wspomnień, niskiego poczucia własnej wartości, poczucia osaczenia, samotności, bezradności, wypalenia, apatii. Otwiera na miłość do siebie, do bliskich, do życia; na kreatywność i prosperity zawodowe. Napełnia spokojem, harmonią, samoakceptacją. Poszerza świadomość i zrozumienie sensu naszego życia. Daje poczucie spokoju, radości, spełnienia, lekkości i WOLNOŚCI.

poprawia relacje z postaciami z teraźniejszości i przeszłości – czasami bardzo odległej oraz zmienia na bardziej przyjazny sposób doświadczania życia. Poszerza świadomość, zwiększa tolerancję i wyrozumiałość. Ułatwia relacje z bliskimi i otoczeniem. Wnosi harmonię i spokój do życia osoby uczestniczącej w sesji oraz tych, z którymi jest bezpośrednio związana. Wycisza, ustawia priorytety. Uwalnia od negatywnych emocji. Umożliwia załatwienie tego, co na poziomie świadomym jest niewidoczne lub niemożliwe do załatwienia, czego nie jesteśmy świadomi, a co jest przyczyną dzisiejszych problemów. Pomaga wejść na wyższy poziom świadomości z szerszym polem widzenia i łatwiejszym sposobem porozumienia w związkach, w których rozmowa na poziomie świadomym czasami jest niemożliwa.

Dzięki Terapii Sercem stajemy się wolni od ciążącej nam przeszłości i zaprzeszłości, ponieważ uwalniamy wszystko, co boli, przeszkadza i blokuje pełnię naszego harmonijnego, szczęśliwego, spokojnego, spełnionego, pogodnego, świadomego życia.

Uwolnienie od bólu i ciężarów przeszłości ma bezpośrednie przełożenie na nasze zdrowie, ciało i urodę. Uwalniając bolesne przeżycia odblokowujemy na poziomie fizycznym ciało, ponieważ puszczając negatywne emocje, odblokowujemy przepływ energii w ciele.

działa holistycznie, obejmując wszystkie problemy naszego życia: relacje z samym sobą, związki, relacje z otoczeniem, sprawy zawodowe i zdrowotne.

 

Kto korzysta z terapii sercem

Na przełomie kilkuletniej terapeutycznej praktyki stworzona przeze mnie Terapia Sercem przyniosła ulgę wielu osobom. Skorzystali z niej uczniowie i studenci, ludzie nauki i sztuki- filmu, teatru, muzyki poważnej i rozrywkowej, ludzie mediów i polityki, prawnicy i biznesmeni, menadżerowie różnego stopnia, bankowcy, psychologowie i terapeuci. Matki i ojcowie przyprowadzali swoje dzieci, żony mężów, mężowie żony, partnerzy partnerki, znajome znajomych, przyniosła ulgę, ale też otworzyła na sukces w życiu i biznesie. Zharmonizowała związki, podniosła świadomość, zrozumienie istoty swojego życia i wewnętrznego Ja. Osiągnięty spokój otworzył umysły na kreatywność i sukces. Uwolnieni od urazów spełniają się każdy w swojej dziedzinie.
W sytuacjach bez wyjścia pomogła rozstać się w zgodzie i harmonii każdej ze stron, ze sprawiedliwym podziałem majątku włącznie.
TS bywa pomocna przy sprzedaży mieszkania/domu, uzyskania pożyczki banku, zharmonizowania nastrojów i relacji w firmie.

Z terapii korzystają rodzice i dzieci. Niekochani rodzice nauczyli się miłości do siebie i do swoich dzieci, przerywając krąg przenoszenia niekochania z pokolenia na pokolenie. Partnerzy poznali powody dysharmonii w swoich związkach. Uwolnili się od agresji, która niszczyła ich samych i przenosiła kod agresji na ich dzieci.

Ludzie biznesu uwolnieni od lęku i braku zaufania do siebie, skuteczniej dobierali współpracowników i znajdowali słabe ogniwo w firmie.

Każdy wyniósł z sesji terapeutycznej, oprócz tego, czego najbardziej potrzebował, większą świadomość miejsca, w którym jest. Powody i przyczyny obecnego teraz. Uwolnił się od najtrudniejszych i najcięższych „ zaprzeszłości”, które gotów był uwolnić, wybaczyć i oddać.

Korzystający z Terapii Sercem – w zależności od problemów, z jakimi przyszli -uwolnili się od t tzw. spraw trudnych.

A jakie to są tzw. sprawy trudne, które mogą dotyczyć niejednego z nas.?

To agresja, lęki, alkohol, niemożność wybaczenia, niemoc w znalezieniu światełka w tunelu, a co za tym idzie – znalezieniu swojej drogi i otwarcia się na kreatywność i prosperity w zawodzie czy biznesie. Niemożność powiedzenia prawdy o sobie z lękiem ukrywanej przed bliskimi przez kilkadziesiąt lat. Uzależnienia i zniewolenia, brak poczucia własnej wartości, przemoc.

Osoby te uwolniły się od lęków świadomych i z powodów tzw. niewiadomych, z ciążącej przeszłości. Zostawiły stare i otworzyły się na nowe myślenie, nowe życie kierowane świadomie, bez lęków( wyjątkowo złych doradców w każdej dziedzinie) i ograniczeń. Zaczęły kierować swoim życiem z podniesioną głową, z poczuciem własnej mocy, wartości, mądrości i godności, ze świadomością, że nie są na tej niezwykłej i pięknej Ziemi za karę.

Trzeba mieć świadomość, że sesje terapeutyczne nie załatwią wszystkich spraw całego życia od razu. To proces wymagający czasu i gotowości osoby zainteresowanej. Ale każde spotkanie to wielki krok do lżejszego, pogodniejszego, dającego nam radość i zadowolenie, niezależnie od okoliczności, życia.

Przychodzimy na terapię z jakiegoś powodu, np. strata pracy, partnera, majątku, głębokiego smutku. Te przyczyny, jak moje doświadczenie terapeutyczne pokazuje, są najczęściej pretekstem do zupełnie innych, faktycznych, głęboko ukrytych, powodów, dla których przychodzi dana Osoba. I to właśnie, dla mnie, jako terapeutki, twórczyni Terapii Sercem, jest największym wyzwaniem i wielką pasją. Docieranie i odnajdywanie prawdziwego powodu spotkania Was, Kochani z Waszym wyższym Ja- z Waszą najwyższą prawdą. To jest dopiero wyzwanie – ODKRYWANIE NASZEJ PRAWDY I CO ZA TYM IDZIE – WŁAŚCIWEJ ŚCIEZKI NASZEGO ŻYCIA. Zapytacie zapewne, jaka ścieżka jest właściwą? Ścieżka naszego serca. Inne ścieżki, wcześniej czy później, przynoszą ból, rozczarowanie, frustracje i choroby.

W ciągu tych kilku lat mojej praktyki poznałam szeroki krąg wspaniałych ludzi, z którymi miałam ogromną przyjemność się spotkać na poziomie naszych Dusz. A każda piękna i niezwykła. Dzisiaj, korzystając z okazji, pragnę każdemu z osobna i wszystkim razem- PODZIĘKOWAĆ za te spotkania. Albowiem każda z osób odwiedzających mnie to piękna i niezwykła ścieżka życia – barwny dywan tkany bogatymi doświadczeniami człowieka. Jaki wzór zostanie utkany na koniec? Zależy wyłącznie od nas samych, od naszych myśli, intencji i czynów, od czystości naszych serc. Jeżeli mamy z tym problem, Terapia Sercem to doskonała możliwość uporania się ze wszystkim, co nas uwiera, z czym nie możemy sobie dać rady, bądź, co trudno, bez perspektywy i dystansu, dostrzec.

Podczas sesji, bez żadnej ingerencji, macie Państwo doskonałą okazję przyjrzeć się sobie, uwolnić siebie od samego siebie- od przesadnych i ciążącym nam oczekiwań- i co najważniejsze: zaakceptować i pokochać siebie, takimi, jakimi jesteśmy. A każdy z nas jest wspaniały i doskonały, tylko czasami tego nie dostrzegamy.

Z wieloletniej obserwacji wniosek jest jeden: POCZATKIEM I KOŃCEM NASZYCH WSZELKICH PROBLEMÓW JEST BRAK MIŁOŚCI.

Według mnie to nieprawda, że jeżeli nie wiadomo, o co chodzi to chodzi o pieniądze.

Uważam, że jeżeli nie wiemy, o co chodzi, to chodzi o brak miłości. Ci, którzy ranią i krzyczą, krzywdzą i obrażają- krzyczą o miłość. Ci, którzy walczą, niekoniecznie honorowo, o stanowiska, prestiż czy pieniądze- walczą o miłość. Człowiek napełniony miłością nie krzyczy, nie walczy, nie wojuje, nie rani- płynie. Jest dobry, pogodny, delikatny, uważny i otwarty na drugiego człowieka. Kocha siebie i bliźnich – kocha życie.

I tak zamyka się koło. Dobro niesie i przyciąga dobro, miłość niesie i przyciąga miłość. Mamy wybór. Wybierajmy dobro, wybierajmy miłość. Wybierajmy TERAPIĘ SERCEM zwaną również TERAPIĄ MIŁOŚCIA, ponieważ cała sesja odbywa się w energii miłości, albowiem ( to mój ulubiony wyraz) tylko energią miłości można „uleczyć” obolałe i zamknięte serca, czyli NAS.

 

Pokochaj życie, a życie pokocha Ciebie!

Danuta Terpiłowska