komentarz

„Moc – czym jest, czemu służy, z czgo wynika?”

Czym jest, czemu służy, z czego wynika, jak z niej korzystać dla dobra swojego i innych by w życiu było nam lżej?

PDF – Moc