komentarz

Przekaz z 31 maja 2008

Wiele spraw dotykających człowieka na Ziemi nie ma najmniejszego znaczenia dla człowieka ani dla jego życia. Pozornie – na pierwszy rzut oka – sprawy drobne czy mniej drobne, ważne i mniej ważne , mają znaczenie. Przeżywacie je, stajecie się nierzadko bojowi i agresywnie, bądź rozpaczacie i boicie się o jutro.

Powtarzam wielokrotnie, niczego w życiu się nie bójcie, niczego w życiu się nie obawiajcie. Nabierzcie dystansu do wszystkich waszych spraw ziemskich. Uwierzcie, wasze dusze są absolutnie obojętne na wszelkie emocje, jakie wam towarzyszą w ciągu życia. Powiem więcej, wszelkie negatywne emocje blokują człowiekowi dostęp do Boskich energii, przepływających przez każdego człowieka, pod warunkiem, że jest on wyciszony i spokojny.

Energie, które was stale zasilają, płynące z samego serca kosmosu, czyli od samego Boskiego źródła, są energiami zasilającymi was i niezbędnymi do życia. Dlatego tak ważne jest, dla was- Ludzi, zachowanie spokoju, zachowanie pogodnego nastroju. A najlepszym stanem dla człowieka jest stan radości. Wtedy najbardziej jesteście otwarci na przyjmowanie doskonałych, niezbędnych Boskich energii miłości. Tak, Boskich energii miłości, ponieważ są one najmocniejsze i najlepiej niwelują energie negatywne, których tak wiele – poprzez wasze negatywne myśli, działania i emocje- produkujecie na Ziemi wy sami.

Jedynie najmocniejsza energia miłości – wysyłana ze źródła istnienia, z samego serca Boga Wszechmogącego – jest w stanie niwelować wszelkie negatywne działania energetyczne, wpływające na Ziemię, na Świat i na ludzi. I tylko w stanie spokoju, harmonii i miłości jesteście gotowi na przyjęcie tej energii w sposób najdoskonalszy.

Jak działa na człowieka, a tym samym na jego otoczenie, Boska energia miłości?. Boska energia miłości jest podstawową i jedyną energią budowania i zasilania ludzkiego, ziemskiego i pozaziemskiego życia. Wiedzcie, że cały Wszechświat jest ze sobą połączony, jak naczynia połączone. Cały Wszechświat oddziaływuje na was a wy , wasze działania, myśli i emocje, które generujecie każdego dnia, mają wpływ na Wszechświat. Nic nie dzieje się bez przyczyny. Akcja wywołuje reakcję. Są we Wszechświecie ( dotyczy to również was , bo jesteście cząstka Wszechświata) prawa, których łamanie sprawia dysharmonię, bałagan, a wśród ludzi wojny, choroby, niezgodę , cierpienie, rozpacz i ból.

Jakie są to prawa? Najogólniej można powiedzieć tak : nie rób drugiemu , co tobie nie miłe. To podstawowe prawo, jakie dotyczy człowieka na Ziemi. To prawo dotyczy nie tylko relacji człowiek – człowiek, dotyczy ono wszystkich relacji człowieka z otaczającym go światem. Dotyczy relacji człowieka z przyrodą, ze zwierzętami, ptakami, ziemią, roślinnością, drzewami , przestrzenią kosmiczną, kosmosem i tym , co w nim zostawiacie, posyłając różne, niestety, dobre i złe rzeczy.

Jak widzicie, jesteście wszyscy w całym wszechświecie połączeni wspólnotą Boskiego Jestestwa. Bóg stworzył cały świat i was – ludzi. Jesteście elementem całego Wszechświata, bardzo ważnym elementem. Moc waszych myśli jest nieograniczona. Szczególną moc ma myśl zbiorowa. Negatywna myśl niesie negatywny skutek, pozytywna myśl –pozytywny skutek. Za każdą wysłaną myśl ponosicie odpowiedzialność. Każda wysłana myśl wraca ze zwielokrotnioną mocą do nadawcy. Dotyczy to również intencji i czynów. Ale najpierw zawsze jest myśl. Dlatego uważajcie na swoje myśli, kontrolujcie je. Starajcie się mieć tylko pozytywne myśli, bo one – wcześniej czy później – przynoszą zwrotną . Czy nie lepiej otrzymać dobrą – zwielokrotnioną myśl, która w międzyczasie zmaterializuje się w czyn, rzecz lub zdarzenie?

Ile razy jesteście zdziwieni, bądź zaszokowani, nagłym dobrym lub złym – w waszym odczuciu – zdarzeniem? Mówicie: dlaczego? Dlaczego was to spotkało?

Pamiętajcie, zawsze działa prawo skutku i przyczyny. Zawsze coś jest czegoś skutkiem. Czas tu nie gra żadnej roli. Przyczyna jest bohaterem zdarzenia. Jakże często zapominamy o tej zasadzie. A ona działa. Cicho, spokojnie, bez uprzedzeń, ale działa. Wniosek? Jak zawsze, macie wybór. Wybierajcie pozytywną myśl, wybierajcie miłość. A na wszelkie wydarzenia w waszym życiu starajcie się reagować ze spokojem, wiedząc już o prawie skutku i przyczyny. Nie pogłębiajcie negatywnych emocji. Zwiększajcie swoją świadomość, świadomość własnych myśli i ich skutków, świadomość waszego pięknego i niezwykłego życia na Ziemi. Ono jest niezwykłe, tylko miejcie świadomość waszych myśli. To dzisiejsze myśli są obrazem jutra, doświadczaniem jutra. A o waszych myślach decydujecie wy sami. Zawsze macie wybór. Wybierajcie, powtarzam , wybierajcie MIŁÓŚĆ.