komentarz

Joanna Tomaszewska

Terapia Sercem i Miłością
(wiersz dedykowany Danucie Terpiłowskiej)

Serce
To symboliczne miejsce
Narodzin najpiękniejszego
T e g o
Co cię przybliża do Boga
I tęskniącego Boga
W tobie

Gdy serce i kochanie
Wezmą się za ręce
Łącząc się nierozerwalną nicią
Tęczowego uśmiechu
J e d n o ś c i
Dzieją się same cuda

W życie twoje
I wszystkich
Z którymi los cię styka
Zaczyna wkracza
miłość
Jej najrozmaitsze oblicza…

Pokój i dobroć
Zatacza coraz szersze kręgi
A dusze zaangażowanych jaśnieją
Wielką radością
Bo
Świat wokół nich rozkwita
Z chwilą każdą z d r o w i e j ą c

…………………

Szczęśliwie krąg miłujących wciąż rośnie…
Wiersz: Joanna Tomaszewska
23.IX.2014